Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Katalin Schmidt Sabo 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kyrkheddinge bytomt - särskild arkeologisk undersökning 1995 : Kyrkheddinge 2:19, Kyrkheddinge socken RAÄ 6 1998 Svenska
2 Medeltida bebyggelserester - Skåne, Helsingborg, Kv Slottsvången, RAÄ 42, 1996 : arkeologisk förundersökning Katalin Schmidt Sabo 1996 Svenska
3 Vem behöver en by? - Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år Katalin Schmidt Sabo 2001 Svenska
4 Hjärup 21:38 - Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Hjärup 21:38, fornlämning Uppåkra 26 : fördjupad arkeologisk undersökning Katalin Schmidt Sabo 2013 Svenska
5-6 Örja 1:9 - Skåne, Landskrona kommun, Örja socken, Örja 1:9, fornlämningarna Örja 9, 35, 40, 41 och 42 : arkeologisk undersökning 2010 (flera utgåvor) 2013 Svenska
7 Den medeltida byns sociala dimensioner Katalin Schmidt Sabo 2005 Svenska
8 Boplatslämningar från sten- och järnålder i Stora Uppåkra 12:2 - Skåne, Uppåkra socken, Uppåkra 12:2, Staffantorps kommun Katalin Schmidt Sabo 2005 Svenska
9 Ledningsdragning på Föreningsgatan i Landskrona - Skåne, Landskrona, Kvarteret Gyllenstjärna och Föreningsgatan, Landskrona kommun Katalin Schmidt Sabo 2005 Svenska
10 Almby bytomt - Närke, Almby socken, Kv. Lekvattnet 4-11, RAÄ 160. Örebro kommun Katalin Schmidt Sabo 2006 Svenska
11 Medeltida lämningar i Falsterbo 2:1 - Skåne : Falsterbo socken : Falsterbo 2:1 : Vellinge kommun Katalin Schmidt Sabo 2006 Svenska
12 Utredning i Örja kyrkby - Skåne, Örja socken, Örja 30:1 m. fl. RAÄ 9, Landskrona kommun : arkeologisk utredning, etapp 1, 2006 Katalin Schmidt Sabo 2007 Svenska
13 Vid en vägkorsning i Västra Ramlösa - Skåne, Helsingborgs stad, Korpängen 6 m.fl., RAÄ 224, Helsingborgs kommun : arkeologisk förundersökning 2007 Nathalie Becker 2007 Svenska
14 Vägdragning i Södra Vallåkra - gång- och cykelväg : Skåne, Kvistofta socken, Södra Vallåkra 16:1 m. fl. RAÄ 97, Helsingborgs kommun : arkeologisk förundersökning 2006 Katalin Schmidt Sabo 2007 Svenska
15 Utredning vid Karlslundsgården i Rebbelberga bytomt - Skåne, Rebbelberga socken, Ängelholm 2:54 m.fl., RAÄ 53, Ängelholms kommun, Dnr 421-0272-2008 : arkeologisk utredning 2008 Katalin Schmidt Sabo 2008 Svenska
16 Hjärup 9:8 inom Hjärups gamla bytomt - översiktlig förundersökning på gårdsläge nr 6 och 12 : Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 9:8, RAÄ 26:1, Staffanstorps kommun, Dnr 422-1052-2008 : arkeologisk förundersökning 2008 Katalin Schmidt Sabo 2008 Svenska
17 En järnåldersgård nordväst om Tygelsjö - Skåne, Tygelsjö socken, Tygelsjö 16:54, RAÄ 64, Malmö kommun Katalin Schmidt Sabo 2008 Svenska
18 Gård nr 4 och 5 i gamla Laröd - Skåne, Allerum socken, Laröd 55:1 och Trillan 1, RAÄ 172:3 och 172:4, Helsingborgs kommun, dnr 421-827-2008 : arkeologisk utredning 2008 Katalin Schmidt Sabo 2009 Svenska
19 Hjärup 9:8 - en vikingatida storgård samt äldre och yngre lämningar : Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, RAÄ 26:1 & 42 : Dnr 422-2517-2008 & 423-4027-2009 : detaljerad arkeologisk förundersökning (FU 2) 2009 & särskild arkeologisk undersökning (SU) 2009 Katalin Schmidt Sabo 2011 Svenska
20 S:t Nicolai kyrkoplan - Skåne, Simrishamns stad och socken, fornlämning 25 : översiktlig arkeologisk förundersökning 2012 Katalin Schmidt Sabo 2013 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.