Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tor Larsson 49 träffar

Titel Författare År Språk
1 Slagugglans Strix uralensis boplats- och biotopval inom södra delen av utbredningsområdet i Sverige Ingemar Ahlén 1972 Svenska
2-3 Biodiversity evaluation tools for European forests (flera utgåvor) 2001 Engelska
4 Atomfysik och mänskligt vetande Niels Bohr 1959 Svenska
5 Skydd mot ABC-stridsmedel Åke Bovallius 1982 Svenska
6 Beräkningsmodeller för atmosfärisk spridning Torbjörn Bäckström 1987 Svenska
7 Ecological nature conservation in Sweden 1990 Engelska
8 Effekter av vuxenutbildning - forskningsstrategi Bodil Eriksson 1977 Svenska
9 Förstudier till projektet Hälsorisker i studiemiljön - universitet och högskolor Bodil Eriksson 1984 Svenska
10 Hur mår studenten? - hälsa, problemfaktorer och kritiska händelser : slutrapport från projekt Hälsorisker i studiemiljön Bodil Eriksson 1986 Svenska
11 Gottfrid Fryking 60 år - en festskrift 1967 Svenska
12 Försök med avskräckande medel mot smågnagarangrepp på plantor och frön inom skogsbruket - Examinations of repellents against small rodent attacks on seedlings and seed in forestry Lennart Hansson 1975 Svenska
13 Smågnagarskador i svenskt skogsbruk under 1970-talet - Small rodent damage in Swedish forestry during 1971-79 Lennart Hansson 1980 Svenska
14 Civilförsvarets skydd mot kärnvapen Ulf Kjellgren 1983 Svenska
15 Kärnvapen 1990 Svenska
16 Kärnvapen - kärnkraft Lars-Gunnar Larsson 1976 Svenska
17 Arbetets resultat reser sig på bakbenen mot arbetaren Tor Larsson 1977 Svenska
18 Arbetsmiljöns styrning - "Kristinehamnsmodellen" : en utvärdering av 10 års erfarenheter av integrerad arbetsmiljöstyrning Tor Larsson 1990 Svenska
19 Avreglering, marknadsomvandling och traditionsbärande motkultur Tor Larsson 1994 Svenska
20 Bestånd och skadegörelse av smågnagare i skogskulturer - Small rodent population and damage in forest regenerations Tor-Björn Larsson 1976 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.