Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: odlingar 87 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kommunala odlingar - Ett medel för städers och stadsliknande samhällens självförsörjning Hjalmar Cederström 1918 Svenska
2 Biodynamiska preparat - det verkligt nya inom ekologisk odling Thomas Lüthi 2009 Svenska
3 Höstsäd i norra Sverige - uppföljning av praktiska odlingar Christer Yrjas 1998 Svenska
4 Medicinalväxtodlingarna vid Malmö Janne Agri 1934 Svenska
5 Kortfattad beskrivning och orienteringsplan över Lunds botaniska trädgård och de i denna förekommande viktigare gagn- och prydnadsväxterna Carl Erman 1933 Svenska
6 Odlingar med ambition om självförsörjning 2018-04-27T13:47:32+02:00 Okänt
7 Uppsalas odlingar under 1600-talet Linda Qviström 1999 Svenska
8 Växtnäring från hushållsavfall till stadsnära odlingar Birgitta Båth 1999 Svenska
9 Produktionsresultat i svenska odlingar av energiskog - sammanställning av resultat från enkätundersökning Thord Ohlsson 1986 Svenska
10 Inventeringar av växtsjukdomar i odlingar av fabrikspotatis Karl Björling 1946 Svenska
11 Bland täppor och bruksfolk - om människor och odlingar på Tumba pappersbruk Yliali Asp 2007 Svenska
12 Växter inne och ute - experiment och odlingar för hem och skola Herman Schneider 1954 Svenska
13 Utvärdering av rödingens tillväxt i svenska odlingar 1985-88 Anders Alanärä 1990 Svenska
14 Kärlväxtfloran i odlingar av Salix jämfört med traditionella jordbruksgrödor Åse Sigyn Augustson 2004 Engelska
15 Studier av ogräsutvecklingen vid olika bekämpningsåtgärder i Salix-odlingar Petra Bergkvist 1991 Svenska
16 Komposttillverkning i biointensiva odlingar - en undersökning med fyra fallstudier 2021 Svenska
17 P. M - Rätt till odlingar och byggnader å lägenheter på rekognitionsskogar Carl W. U. Kuylenstierna 1919 Svenska
18 Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne 2017-02-08T15:51:55+01:00 Okänt
19 Projekt: Hälsofrämjande ämnen i havtorn; samverkansprojekt med Strandå Ekologiska odlingar (Havtornsgården) 2020 Svenska
20 Accessing uncultivated microorganisms - from the environment to organisms and genomes and back c2008 Engelska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.