Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: odlingar 90 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kommunala odlingar - Ett medel för städers och stadsliknande samhällens självförsörjning Hjalmar Cederström 1918 Svenska
2 Biodynamiska preparat - det verkligt nya inom ekologisk odling Thomas Lüthi 2009 Svenska
3-4 Bland odlingar och omprov (flera utgåvor) Anna Ahlund nnnn Svenska
5 Höstsäd i norra Sverige - uppföljning av praktiska odlingar Christer Yrjas 1998 Svenska
6 Medicinalväxtodlingarna vid Malmö Janne Agri 1934 Svenska
7 Kortfattad beskrivning och orienteringsplan över Lunds botaniska trädgård och de i denna förekommande viktigare gagn- och prydnadsväxterna Carl Erman 1933 Svenska
8 Odlingar med ambition om självförsörjning 2018-04-27T13:47:32+02:00 Okänt
9 Uppsalas odlingar under 1600-talet Linda Qviström 1999 Svenska
10 Växtnäring från hushållsavfall till stadsnära odlingar Birgitta Båth 1999 Svenska
11 Produktionsresultat i svenska odlingar av energiskog - sammanställning av resultat från enkätundersökning Thord Ohlsson 1986 Svenska
12 Inventeringar av växtsjukdomar i odlingar av fabrikspotatis Karl Björling 1946 Svenska
13 Bland täppor och bruksfolk - om människor och odlingar på Tumba pappersbruk Yliali Asp 2007 Svenska
14 Växter inne och ute - experiment och odlingar för hem och skola Herman Schneider 1954 Svenska
15 Utvärdering av rödingens tillväxt i svenska odlingar 1985-88 Anders Alanärä 1990 Svenska
16 Kärlväxtfloran i odlingar av Salix jämfört med traditionella jordbruksgrödor Åse Sigyn Augustson 2004 Engelska
17 Studier av ogräsutvecklingen vid olika bekämpningsåtgärder i Salix-odlingar Petra Bergkvist 1991 Svenska
18 Komposttillverkning i biointensiva odlingar - en undersökning med fyra fallstudier 2021 Svenska
19 P. M - Rätt till odlingar och byggnader å lägenheter på rekognitionsskogar Carl W. U. Kuylenstierna 1919 Svenska
20 Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne 2017-02-08T15:51:55+01:00 Okänt

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.