Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: backéus 66 träffar

Titel Författare År Språk
1 Spela flera pjäser - elva dramatiker skriver för unga skådespelare 1992 Svenska
2 När Erik bär förklä är han Anders - en bok om lek, dramapedagogik och teater samt andra dramatiska företeelser såsom sociala roller, ritualer, bedrägerier och skoj i den svenska kulturens vardagsrum Maud Backéus 2009 Svenska
3 The rural landscapes of northeast Asia Ingvar Backéus 2016 Engelska
4 Kommentar till Verandan - studieplan av Maud Backéus till ungdomspjäsen Verandan Maud Backéus 1967 Svenska
5 Mires in the Thaba-Putsoa range of the Maloti, Lesotho Ingvar Backéus 1988 Engelska
6 Skyddsvärda myrar i Örebro län Ingvar Backéus 1978 Svenska
7 Notapparat och artlistor till "Skyddsvärda myrar i Örebro län" Ingvar Backéus 1978 Svenska
8 Populationsmodellering av Kolmårdens kronhjortar Sara Backéus 2004 Svenska
9 Vilka baddare. eller Såna djur finns väl inte? Maud Backéus 1973 Svenska
10 Är det bara så? Maud Backéus 1971 Svenska
11-12 Aboveground production and growth dynamics of vascular bog plants in central Sweden (flera utgåvor) Ingvar Backéus 1985 Engelska
13 Effekter av myrdikning på flora och vegetation - en problemstrukturerad sammanställning av litteratur Ingvar Backéus 1981 Svenska
14 Vegetation gradients on formerly overgrazed hillslopes in Kondoa, Tanzania Ingvar Backéus 1991 Engelska
15 Drama - utbildning och forskning - översyn av UHÄ-rapport 1979:8 Maud Backéus 1980 Svenska
16 Frihet, jämlikhet - nödvändighet --- på teatern - ett försök till analys av teaterkollektivets problematik med särskild tonvikt vid förhållandet mellan text och spel och deras företrädare Maud Backéus 1979 Svenska
17 Jag vill inte flytta till Paris Maud Backéus 1972 Svenska
18 Forest management strategies for CO₂ mitigation Sofia Backéus 2009 Engelska
19 Inverkan av luft- och vattentemperatur på groning och tillväxt vid täckrotsproduktion av gran, tall och contortatall = - Effects of air and water temperature during germination and growth for container seedlings of Norway spruce, Scots pine and lodgepole pine Sofia Backéus 2001 Svenska
20 Hon hette Tjolanta - barnpjäs efter minnet av en barnlek Maud Backéus 1974 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.