Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
61 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 1, Lund 1796. Tryckt hos prof. Joh. Lundblad. 8:o. 08 , 206 s. =(s. 205/06 blank)= Nils Johan Sundius 1796 Okänt
62 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 2, Andra delen. Lund 1805. Tryckt hos professorn, doktor Joh. Lundblad, och på desz förlag. 254 s Nils Johan Sundius 1805 Okänt
63 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 3, Tredje delen. Christianstad, 1818. Tryckt hos hof- secreteraren Fredr. F. Cedergréen. 02 , 306 s Nils Johan Sundius 1818 Okänt
64 Tal vid jungfru Anna Brigitta Rönbecks dotter af prosten och kyrkoherden Saamuel Rönbeck begrafning, i Gårdstånga kyrka den 29 april 1808. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen Nils Johan Sundius 1809 Svenska
65 The supracrustal rocks in the archipelago southeast of Stockholm Nils Sundius 1967 Engelska
66 Åminnelse-tal öfver prosten och kyrkoherden vid Fjelkinge och Nymö församlingar ... Gunnar Lorentz Schevenius vid dess begrafning i Fjelkinge kyrka d. 31 oktob. 1809. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen Nils Johan Sundius 1809 Svenska
67 "Ute blåser sommarvind" Sigrid Sundius-Dahlström 1916 Svenska
68 Berggrunden inom sydöstra delen av Stockholms skärgård Nils Sundius 1939 Svenska
69 Beskrivning till berggrundskarta över Stockholmstrakten Nils Sundius 1948 Svenska
70 The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group Nils Sundius 1946 Engelska
71 The composition of eckermannite and its position in the amphibole group Nils Sundius 1946 Engelska
72 Femisk leptit och slirgnejs - slirgnejsproblemet i belysning av förhållandena inom Stockholms skärgård och det sörmländska granatgnejsområdet Nils Sundius 1947 Svenska
73 Grythyttefältets geologi Nils Sundius 1923 Svenska
74 The mineral content of aliminous cement Nils Sundius 1938 Engelska
75 Oljeskiffrar och skifferoljeindustri Nils Sundius 1941 Svenska
76 Om de glacifluviala avlagringarna i Grythyttetrakten Nils Sundius 1922 Svenska
77 On the differentiation of the alkalies in aplites and aplitic granites Nils Sundius 1926 Engelska
78 On the origin of late magmatic solutions containing magnesia, iron, and silica Nils Sundius 1935 Engelska
79 On the substitution relations in the amphibole group Nils Sundius 1944 Engelska
80 Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter Nils Sundius 1921 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.