Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 196 träffar

Titel Författare År Språk
61 Tal vid jungfru Anna Brigitta Rönbecks dotter af prosten och kyrkoherden Saamuel Rönbeck begrafning, i Gårdstånga kyrka den 29 april 1808. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen Nils Johan Sundius 1809 Svenska
62 The supracrustal rocks in the archipelago southeast of Stockholm Nils Sundius 1967 Engelska
63 Åminnelse-tal öfver prosten och kyrkoherden vid Fjelkinge och Nymö församlingar ... Gunnar Lorentz Schevenius vid dess begrafning i Fjelkinge kyrka d. 31 oktob. 1809. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen Nils Johan Sundius 1809 Svenska
64 "Ute blåser sommarvind" Sigrid Sundius-Dahlström 1916 Svenska
65 Stora Sjöfallet Sven Sundius 1960 Svenska
66 Berggrunden inom sydöstra delen av Stockholms skärgård Nils Sundius 1939 Svenska
67 Beskrivning till berggrundskarta över Stockholmstrakten Nils Sundius 1948 Svenska
68 The classification of the hornblendes and the solid solution relations in the amphibole group Nils Sundius 1946 Engelska
69 The composition of eckermannite and its position in the amphibole group Nils Sundius 1946 Engelska
70 Femisk leptit och slirgnejs - slirgnejsproblemet i belysning av förhållandena inom Stockholms skärgård och det sörmländska granatgnejsområdet Nils Sundius 1947 Svenska
71 Grythyttefältets geologi Nils Sundius 1923 Svenska
72 The mineral content of aliminous cement Nils Sundius 1938 Engelska
73 Oljeskiffrar och skifferoljeindustri Nils Sundius 1941 Svenska
74 Om de glacifluviala avlagringarna i Grythyttetrakten Nils Sundius 1922 Svenska
75 On the differentiation of the alkalies in aplites and aplitic granites Nils Sundius 1926 Engelska
76 On the origin of late magmatic solutions containing magnesia, iron, and silica Nils Sundius 1935 Engelska
77 On the substitution relations in the amphibole group Nils Sundius 1944 Engelska
78 Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter Nils Sundius 1921 Svenska
79 En christens tröst i lifwet och i döden af det witnesbörd, at han täckes Gudi, förestäld uti en lik-predikan öfwer härads-prosten och kyrkoherden wid Gårdstånga och Holenby församlingar ... Abraham Rönbeck wid desz begrafning uti Gårdstånga kyrka d. 11 decemb. 1794. Af Nils Johan Sundius ... Lund 1795. Trykt hos prof. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1795 Svenska
80 The minerals of the silver mines of Hällefors Nils Sundius 1966 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.