Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Inger Olsson 115 träffar

Titel Författare År Språk
1 Early child care in Sweden Ragnar Berfenstam cop. 1973 Engelska
2 Att verka utan mandat - en utvärdering av arbetet med kompetensutveckling vid Lunds universitet Lena Bergström 2001 Svenska
3 Kontinuitet i planering - en studie i kommunal planering från MAFF-projektet Ronald Colven 1986 Svenska
4 Är förskolan och skolan goda utvecklingsmiljöer? Gunilla Dahlberg 1973 Svenska
5-7 Barn och unga i Piagets psykologi (flera utgåvor) David Elkind 1985 Svenska
8 Personalutveckling i högskolan - en utredning om PU-verksamheten inom UHÄ Torbjörn Hedberg 1990 Svenska
9 Att vilja lära - om förskolans och lågstadiets arbetsformer : en analys utifrån Jean Piagets teori Ylva Krook 1977 Svenska
10 Utvärdering av programmet Academic Traineeship Åsa Lindberg-Sand 2008 Svenska
11 Leda förändring - slutrapport 2006-02-28 Inger Medin-Olsson 2006 Svenska
12 Undersköterskerollen i förändring - en undersökning av konverteringar inom Norrbottens läns landsting Inger Medin-Olsson 1994 Svenska
13 Försöka duger - utvärdering av försöksverksamhet enligt barnstugeutredningens förslag Anita Söderlund 1977 Svenska
14 Arbetsformen i förskolan Inger William-Olsson 1973 Svenska
15 Barns vardag med skilda föräldrar Inger William-Olsson 1991 Svenska
16 Emotionellt störda barn i förskola - utvärdering av ett års förskolerfarenhet för emotionellt störda barn i deltidsförskolor, där läraren haft tillgång till en psykologisk konsult Inger William-Olsson 1974 Svenska
17 Fri lek i förskolan Inger William-Olsson 1968 Svenska
18 Förskolbarns uppväxtmiljö - översikt av den nordiska forskningen Inger William-Olsson 1973 Svenska
19 Hos mamma, hos pappa, på dagis - tre barndomsvärldar Inger William-Olsson 1986- Svenska
20 Hos mamma, hos pappa, på dagis 1, Teorier om barns socialisation - tre barndomsvärldar Inger William-Olsson 1986 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.