Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Fredrik Akrell 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 Anmärkningar i anledning af ett dictamen uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln af J.G. Lilljenheim, år 1810. =(Rubr.)=/(Carl Akrel.) (Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810.) Carl Fredrik Akrell 1810 Svenska
2 Berättelse om slaget vid Leipzig den 16, 17, 18 och 19 oct. 1813. Af Carl Akrell. Stockholm, tryckt hos direct. Henr. A. Nordström, 1814 Carl Fredrik Akrell 1814 Svenska
3 Formulaire till socken-beskrifningar. Med tabeller. Af C. Akrell Carl Fredrik Akrell 1819 Svenska
4 Formulaire till socken-beskrifningar. Med tabeller.) Af C. Akrell. =(Rubr.) S. impr.= Carl Fredrik Akrell 1817 Svenska
5 Fullständig reskarta öfwer Sverige - med beteckning af gästgifvaregårdar, jernvägar, ångbåtslinjer, kanaler : äfvensom en tabell öfver afstånden mellan alla städer i riket Carl Fredrik Akrell 1873 Svenska
6 Föreläsningar i fortifikation. För kadetterne vid kongl. krigs-akademien Carl Fredrik Akrell 1811 Svenska
7 Föreläsningar i fortifikation. För kadetterne vid kongl. krigs-akademien. Af Carl Akrell. Stockholm, tryckte hos Carl Delén, 1811 Carl Fredrik Akrell 1811 Svenska
8 Jemförelse emellan fortifikations- och fältmätnings-corpserna. =Anon.= Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810 Carl Fredrik Akrell 1810 Svenska
9-12 Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1884-1885 Svenska
13-14 Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar D. 1, Minnestaflor (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1884 Svenska
15-16 Minnen från Carl XIV:s, Oscar I:s och Carl XV:s dagar D. 2, Minnen : jemte supplement ur vår nyare politiska historia: utdrag ur Troils Riddarhusanföranden och en riksdagsbondes anteckningar (flera utgåvor) Carl Fredrik Akrell 1885 Svenska
17 Minnestaflor af general Akrell Carl Fredrik Akrell 1884. Svenska
18 Om recognoseringar Carl Fredrik Akrell 1813 Svenska
19 Om recognoseringar af Carl Akrell. Stockholm, 1813. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström Carl Fredrik Akrell 1813 Svenska
20 Principer i landskaps tekning. Af Carl Akrel 1803. =(Grav. omslagsetikett.) 1-4. 1803.= Carl Fredrik Akrell 1803 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.