Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Inger William-Olsson 26 träffar

Titel Författare År Språk
1 Early child care in Sweden Ragnar Berfenstam cop. 1973 Engelska
2 Kontinuitet i planering - en studie i kommunal planering från MAFF-projektet Ronald Colven 1986 Svenska
3 Är förskolan och skolan goda utvecklingsmiljöer? Gunilla Dahlberg 1973 Svenska
4-6 Barn och unga i Piagets psykologi (flera utgåvor) David Elkind 1985 Svenska
7 Att vilja lära - om förskolans och lågstadiets arbetsformer : en analys utifrån Jean Piagets teori Ylva Krook 1977 Svenska
8 Försöka duger - utvärdering av försöksverksamhet enligt barnstugeutredningens förslag Anita Söderlund 1977 Svenska
9 Arbetsformen i förskolan Inger William-Olsson 1973 Svenska
10 Barns vardag med skilda föräldrar Inger William-Olsson 1991 Svenska
11 Emotionellt störda barn i förskola - utvärdering av ett års förskolerfarenhet för emotionellt störda barn i deltidsförskolor, där läraren haft tillgång till en psykologisk konsult Inger William-Olsson 1974 Svenska
12 Fri lek i förskolan Inger William-Olsson 1968 Svenska
13 Förskolbarns uppväxtmiljö - översikt av den nordiska forskningen Inger William-Olsson 1973 Svenska
14 Hos mamma, hos pappa, på dagis - tre barndomsvärldar Inger William-Olsson 1986- Svenska
15 Hos mamma, hos pappa, på dagis 1, Teorier om barns socialisation - tre barndomsvärldar Inger William-Olsson 1986 Svenska
16 Kognitiva funktioner hos emotionellt störda förskolbarn - Cognitive functions in emotionally disturbed preschool children Inger William-Olsson 1973 Svenska
17 Kognitiva processer och produkter hos förskolebarn - redogörelse för några mätmetoder Inger William-Olsson 1972 Svenska
18 Livet i barnstugorna - en slutrapport från MAFF-projektet Inger William-Olsson 1985 Svenska
19 En modell för verksamhetsstudier i förskolan Inger William-Olsson 1985 Svenska
20 Nordisk forskning om barns miljö Inger William-Olsson 1975 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.