Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
1 Circa connexionem artium scientiarumque elegantiorum cum genio populorum societatumque indole, observationes nonnullæ generaliores. Quarum partem primam ... præside ... Jac. Fr. Neikter, ... , defert Andreas Oldberg, Medelpadus. In audit. Gust. Maj. d. X Dec. MDCCXCVI Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
2 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... p. p. Nicolaus Roman, Wermelandus. In Audit. Gust. Maj. d. X. Junii MDCCCI., d. 10 Jacob Fredrik Neikter 1801 Latin
3 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam quintam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... p. p. Joh. Ol. Arbman, Bothniensis. In Audit. Gust. Maj. die XII Febr. MDCCCIII. H. A. M. S., d. 15 Jacob Fredrik Neikter 1803 Latin
4 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam tertiam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... p. p. Joh. Gust. Evelius, stip. Stiegl. Stockholmiensis. In Audit. Gust. Maj. die IVI Dec. MDCCCII. H. A. M. S., d. 11 Jacob Fredrik Neikter 1802 Latin
5 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam tertiam (sic) ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... p. p. Ulricus Krügersson, stip. reg. Uplandus. In Audit. Gust. Maj. die XIII Dec. MDCCCII., d. 14 Jacob Fredrik Neikter 1802 Latin
6 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem nonam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... p. p. Nicolaus Wickman, Gothlandus. In Audit. Gust. Maj. d. VIII Junii MDCCCI., d. 9 Jacob Fredrik Neikter 1801 Latin
7 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem octavam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... p. p. Johannes Gustavus Trysén, stip. Nessel. Fjerdhundrensis, in Audit. Gust. Maj. VIII Junii MDCCCI., d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1801 Latin
8 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem quartam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Tenggrén, stip. reg. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. die XVII Maji MDCCC., d. 4 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
9 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem quintam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu p. p. Sveno Ekecrantz, stip. Sleinc. Ostro-Gothus. In Audit. Gust. Maj. die XXVIII Maji MDCCC., d. 5 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
10 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem secundam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Johannes Facht, stip. Burmeist. Gothlandus. In Audit. Gust. Maj. die VII Maji MDCCC., d. 2 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
11 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem septimam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... exhibet Johannes Adolph. Girelius, stip. reg. Americano-Westmannus. In audit. Gust. Maj. die XIII Junii MDCCC., D. 7 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
12 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem sextam ... præside Mag. Jacob. Fred. Neikter, ... p. p. Johannes Olavus Wallin, stip. reg. Dalekarlus. In Audit. Gust. Maj. die XI Junii MDCCC., d. 6 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
13 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem tertiam ... præside Mag. Jacob. Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Petrus Sam. Lönegren, stip. Kåhrean. Smolandus. In Audit. Gust. Maj. die X Maji MDCCC., d. 3 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
14 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem undecimam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... p. p. Johannes Ålin, Wermelandus. In Audit. Gust. Maj. d. X. Dec. MDCCCI. H. A. M. S., d. 11 Jacob Fredrik Neikter 1801 Latin
15 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Quam ... præside Mag. Jacob Fredr. Neikter, ... pro gradu p. p. Andreas Sandblad, stip. Pip. Westrogothus. In Audit. Gust. Maj. die V April MDCCC., d. 1 Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
16 Collectio monumentorum historiarum Svecanam illustrantium. Cujus sectionem duodecimam ... præside mag. Jac. F. Neikter, ... P.P. Gustavus Ålund, ... in audit. Gust. Maj. d. XII. dec. MDCCCI. H. A. M. S., d. 12 Jacob Fredrik Neikter 1801 Latin
17 De antiphrasi, disquisitio academica. Quam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... publico examini submittit Samuel Hvasser, ... Westmannus. In Audit. Gustaviano Maj. die 20 Maji 1801. H. A. M. C Jacob Fredrik Neikter 1801 Latin
18 De coloniis, adprob. fac. phil. Ups. et moderante Mag. Jac. Fr. Neikter ... pro gradu philosophico disserit Johannes Ahlberg, Calmariensis. In audit. Gustav. maj. d. VII Jun. MDCCLXXXVIII. Horis a. m. solitis. Specimen I Jacob Fredrik Neikter 1788 Latin
19 De communione bonorum civitatibus perniciosa. Dissertatio, quam ... præside mag. Jacob. Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico publicæ censuræ submittit Tobias Björck, stip. Terser. Dalekarlus. In audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji MDCCXCVI. horis a. m. solitis Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
20 De indole et progressu cultus Europæi hodierni dissertatio, cujus partem primam cons. ampl. fac. phil. Upsal. præside ... Jac. Fr. Neikter ... defert Nicolaus Frieder. Biberg, stip. Stiegler. Angermannus. In audit. Gust. maj. d. 19 Dec. 1795. Horis ante meridiem consvetis., p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.