Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Johan Sundius 34 träffar

Titel Författare År Språk
1 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Johann Jakob Hess 1814-1815 Svenska
2 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 1, Förra delen. 1814. viii, 48, 549 s., s. 560-654 =(s. 653 opag. rättelser) Johann Jakob Hess 1814 Okänt
3 Jesu lefverne, af Joh. Jac. Hess. På svenska utgifvet af Nils Joh. Sundius ... Christianstad. Tryckt hos hof-secreteraren F.F. Cedergréen. =1-2. 1814-15.= Del 2, Sednare delen. 1815. 648 s. =(s. 647/648 blank) Johann Jakob Hess 1815 Okänt
4 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. =1-6. 1792-96= Johann Matthias Schröckh 1792-1796 Svenska
5 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 1, Första bandet. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
6 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 2, Första bandets andra afdelning. 1792 Johann Matthias Schröckh 1792 Okänt
7 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 3, Andra bandets första afdelning. 1793 Johann Matthias Schröckh 1793 Okänt
8 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 4, Andra bandets andra afdelning. 1794 Johann Matthias Schröckh 1794 Okänt
9 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 5, Tredje bandets första afdelning. 1795 Johann Matthias Schröckh 1795 Okänt
10 Johan Mathias Schröckhs Allmänna werlds historia uti sammandrag af Johan Friedrich Heynatz. Öfwersätning. Lund. Tryckt hos prof. Johan Lundblad, och på desz bekostnad. 1-6. 1792-96 Del 6, Tredje bandets andra afdelning. 1796. Mer än en upplaga finns Johann Matthias Schröckh 1796 Okänt
11 En christens tröst i lifwet och i döden af det witnesbörd, at han täckes Gudi, förestäld uti en lik-predikan öfwer härads-prosten och kyrkoherden wid Gårdstånga och Holenby församlingar ... Abraham Rönbeck wid desz begrafning uti Gårdstånga kyrka d. 11 decemb. 1794. Af Nils Johan Sundius ... Lund 1795. Trykt hos prof. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1795 Svenska
12 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Nils Johan Sundius 1796-1818 Svenska
13 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 1, Lund 1796. Tryckt hos prof. Joh. Lundblad. 8:o. 08 , 206 s. =(s. 205/06 blank)= Nils Johan Sundius 1796 Okänt
14 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 2, Andra delen. Lund 1805. Tryckt hos professorn, doktor Joh. Lundblad, och på desz förlag. 254 s Nils Johan Sundius 1805 Okänt
15 Försök til en kort och grundelig förklaring öfwer de årlige helgedagars ewangelier, jämte bifogade utkast til predikningar öfwer de samma, til unge prästers tjenst af Nils Johan Sundius ... =1-3. 1796-1818.= Del 3, Tredje delen. Christianstad, 1818. Tryckt hos hof- secreteraren Fredr. F. Cedergréen. 02 , 306 s Nils Johan Sundius 1818 Okänt
16 Guds nåd emot sina barn, när han ofta hastar med deras bortgång ur tiden, förestäld uti en lik- prädikan öfwer dygdädla jungfrun Ebba Maria Finerus, enda doter af frälse-inspectoren ... Hans Petter Finerus, wid desz begrafning i Harlösa kyrka den 20 april 1792. Af Nils Johan Sundius ... Lund, trykt hos prof. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1792 Svenska
17 Konungens troman, biskopen öfwer Lunds stift, karolinska akademiens pro-kansler ... Petri Muncks förnämste lefnadsomständigheter, sammandragne af Nils Johan Sundius ... Lund, 1803. Tryckt hos direktören Christian Fr. Berling Nils Johan Sundius 1803 Svenska
18 Konungens tromann, biskopen öfver Lunds stift ... Petri Muncks förnämste lefnadsomständigheter Nils Johan Sundius 1803 Svenska
19 Lik-predikan öfwer högwälborna fru friherrinnan Gustava Johanna de Delwig, född Hamilton, wid desz begrafning i Harlösa kyrka d. 28 augusti 1805, hållen af Nils Johan Sundius ... Lund 1805. Tryckt hos profeszorn, dokt. Joh. Lundblad, och på desz förlag Nils Johan Sundius 1805 Svenska
20 Lik-predikan öfwer kammarherrinnan och friherrinnan ... Maria Gustava von Schwerin född Trolle då hon tillika med desz äldsta dotter ... Ebba Magdalena von Schwerin begrofwos i Harlösa kyrka d. 20 decemb. 1806 hållen af Nils Johan Sundius - ... Lund 1807. Tryckt hos profeszorn, dokt. Joh. Lundblad Nils Johan Sundius 1807 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.