Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Salomon. Liscovius 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bitter tåre- och sööt tröst-kiälla, uppsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och communion-bok, uti hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hjerteligen frögdar; förmedelst utwalde böner och hiärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och nu af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern: privilegio. Stockholm, tryckt af Julius G. Matthiæ, åhr 1706 Salomon Liscovius 1706 Svenska
2 Systema genealogiae mythologicae in tabularum ordinem redegit Carl Friedrich Salomon Liscovius 1822 Latin
3 Bitter tåre- och söt tröst-kiälla, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hierteligen frögdar; förmedelst vtwalda böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med skiöna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo vplagd och förbättrad. Med kongl. maj:tz : allernåd. privilegio. Stockholm, tryckt vti kongl. ant. arch. boktr. hos sal. J.L. Horrns enkia, af C.J. Röpke, 1741 Salomon Liscovius 1741 Svenska
4 Bitter tåre- och söt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans hög-trösteliga nattward - hierteligen frögdar; förmedelst vtwalda böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo förbättrad. Med kongl. maj:tz allern. privilegio. : Stockholm, vplagd af Joh. L. Horrn. Kongl. ant. archivi boktr. åhr 1732 Salomon Liscovius 1732 Svenska
5 Bitter tåre- och söt tröste-källa, upsprungen af lagen och ewangelio. Det är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, uti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hjärteligen frögdar; förmedelst utwalda böner och hjärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Joh. Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo uplagd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernåd. : privilegio. Stockholm, tryckt på direct. Lars Salvii kostnad, 1768 Salomon Liscovius 1768 Svenska
6-7 Bitter tåre- och sööt Tröst-kiälla, uppsprungen af lagen . och evangelio. Thet är en fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, ... förmedelst utwalde böner och hiärtesuckningar (flera utgåvor) Salomon Liscovius 1695 Svenska
8 Bitter tåre- och sööt tröst-kiälla, vppsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig boot- bättrings- och communion-book, vti hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hierteeligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och nu af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern: privilegio. Stockholm, tryckt af Julius G. Matthiæ. Åhr 1712 Salomon Liscovius 1712 Svenska
9 Bitter tåre- och sööt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, vthi hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga - nattward hierteligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Med kongl. maj:tz allern. privilegio. Stockholm, : tryckt af Joh. L. Horrn. Kongl. ant. archivi boktr. åhr 1724 Salomon Liscovius 1724 Svenska
10 Bitter tåre- och sööt tröst-källa, vpsprungen af lagen och evangelio. Thet är: En fullkomlig boot- bättrings- och communion-book, vthi hwilken en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sigh af sin Jesu och hans hög-trösteliga nattward hierteligen frögdar; förmedelst vtwalde böner och hierte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt Salomon Liscovius 1718 Svenska
11 Bitter tåre- och söt tröst-källa, upsprungen af lagen och ewangelio. Thet är: En fullkomlig bot- bättrings- och comunion-bok, uti hwilko en arm syndare sina synder högeligen begråter, och sig af sinom Jesu och hans högtrösteliga nattward - hjärteligen frögdar; förmedelst utwalda böner och hjärte-suckningar. Öpnad af m. Salomon Liscovio, och med sköna böners anhang förökt af m. Georg Johan Conradi. Af tyskan öfwersatt. Nu å nyo uplagd och förbättrad. Med kongl. maj:ts allernåd. : privilegio. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. 1752 Salomon Liscovius 1751 1752 Svenska
12 Bittere Thränen- und süsse Trost-Quelle - entsprungen aus dem Gesetz und Evangelio. ist ein vollständiges Buss- Beicht- und Communion-Büchlein, in welchem ein armer Sünder seine Sünden schmertzlich bereuet, und sich bey seinem Jesu und dessen hochtröstlichem Abendmahle ... Kirchen- und andern Gebeten vermhret erössnet Salomon. Liscovius 1700 Tyska
13-14 Christelig fruen-timmers andelige Dygde-spegel, til en helig gudachtighetenes öfning utur then Heliga skrifft, i anledning af några dygdige, qwinnors personer uti hälsosam lähro, nya andächtige böner och psalmer, på hwar dag uti wekan, såsm och sön- och helge-dagar, theszlikes skrifft och communion, med mera med åtskillige tilfällen nyttigt at bruka, med sköne koppar-stycken uthzijrat, förestält af Salomon Liscovio ... men nu på wårt swänska tungomål effter begäran öfwersat af af Daniel Trautzel (flera utgåvor) Salomon Liscovius 1695 Svenska
15 Christelig fruen-timmers andelige dygde-spegel, til en helig gudachtighetenes öfning vtur then heliga skrifft i anledning af några dygdige qwinnors personer vti hälsosam läro, nya andächtige böner och psalmer, på hwar dag vti wekan - såsom ock sön- och helge-dagar, theszlikes skrift och communion, med mera wid åtskillige tilfällen nyttigt at bruka, med sköne kopparstycken vtzirat, förestält af Salomon Liscovio ... Men nu på wårt swenska tungomål efter begäran öfwersat : af m. Daniel Trautzel ... Stockholm, vplagt af Jacob Schneidler. Åhr 1731 Salomon Liscovius 1731 Svenska
16 In dul-ci ju-bi-lo: för-svensk-at år 1672. Af en käjs-er-lig krönt-er poët. Nu eft-er thet ny-a staf-nings- ok skrif-sätt-et af-prikk-at; ok all-männ-het-en til tjänst lemn-at, at ung-dom-en ok the en-fald-ig-a, måg-e ok-så lär-a - för-stå thenn-a vakk-ra jul-e-psalm-ens ex-pli-ca-tjon ok inn-e-håll. =Anon.= Stokkholm, trykkt hos Peter Hesselberg. 1760 Salomon Liscovius 1760 Svenska
17 In dul-ci ju-bi-lo: så-som 2:ne ljuf-lig-e ok här-lig-e Guds låfs up-munt-rar-e; pré- sent-er-as dig min läs-ar-e å ny-o, til en än ytt-er-lig-ar-e lit-en hand-räkk-ning: ut-i thet ny-a staf-nings ok skrif- sätt-et, så at 2:ne til-lik - a, und-er and-ras nit-älsk-an-des af-hör-an-de, med et dubb-elt ljud, ell-er för-dubb-lad ton: kunn-a för-nöj-a sig i sin jul-e-kon-ung, ok frögd-a sig öf- er, at Gud för vår-a sal-ig-het skuld är vord-en männ-isk-a. La-tin-en staf-as : di-rect-e eft-er det gamm-la staf-nings- sätt-et, af hvilk-en thet ut-an pröf-ning ok ut-an grund är tag-it. Bok-stäf-er-na ps. be-märk-a sjelf-a psalm-en, men ut. för ut-tyd-ning-en. Vår psalm-bok mera har, af thetta stafnings-sätt; : än mången hittils sedt, ok kan sig föreställa: men sjung, ok läs, ok bed: gif Gud sin äras rätt, så finner du stort ljus: i denna visdoms-källa. Stamm-ord. Ändelser. Lägg i-hopa n:o 288. v. 7. /sjung-er, /läs-er, 187. v. 5. bed-er, 242. : v. 5. gif-er, enk-la stafelser. Ändelser. Lägg i-hop-a n:o 187. v. 6. be-var-a 240. v. 3. be-händ-igt, 97. v. 1. ar-bet-e, 92. v. 10. hur-u. Med o-räk-ne-lig-a fler- a. Rent at tala: rent at stafa: fordrar svenska ordens art; för en : del ej slikt vil hafa: känns de ej igen så snart. P.J.D.L. =Anon=. Stokkholm, trykkt uti Johan G. Langes privilegerade boktrykkeri. År 1761 Salomon Liscovius 1761 Svenska
18 M.Salomon Liscovius geistliche Lieder Salomon Liscovius 1855 Tyska
19 Das vergangene Alte, und gegenwertige Neue ... Ausz den apostolischen Worten der 2. Epistel an die Corinther am 5. Cap. Vers. 17 in öffentlicher Versamlung den 3. Januarii anno 1694. Zu St. Marien ... in Alten Stettin vorgetragen Salomon Liscovius 1694 Tyska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.