Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingrid Tollgerdt-Andersson 30 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vad är personkemi? - socialpsykologisk forskning om attraktivitet Lennart Sjöberg 1985 Svenska
2 Företagsledares syn på "den svenska modellen" - produktivitet, arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse Lennart Sjöberg 1991 Svenska
3 Ledare och ledarskap - en debattskrift från Akademikerförbundet SSR och Svensk chefsförening Ingrid Tollgerdt-Andersson 1997 Svenska
4 Ledarskap på top management nivå - en fråga om könstillhörighet? Ingrid Tollgerdt-Andersson 1998 Svenska
5 Svenskt ledarskap i Europa Ingrid Tollgerdt-Andersson 1996 Svenska
6 Framgång eller motgång? - en utmanande analys av svenskt ledarskap Ingrid Tollgerdt-Andersson 1990 Svenska
7 Arbetsmotivation - en studie inom svenskt arbetsliv : research report, Tjänsteförbundet Ingrid Tollgerdt-Andersson 1993 Svenska
8 Personkjemi - om å kommunisere og fungere gjennom kontakt : sosialpsykologisk forskning om attraktivitet Lennart Sjöberg cop. 1987 Norska
9 Chef i landsting - ledarskap i politiskt styrda organisationer Ingrid Tollgerdt-Andersson 1995 Svenska
10 Brobygge - ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda organisationer Ingrid Tollgerdt-Andersson 1999 Svenska
11 Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder Ingrid Tollgerdt-Andersson 1989 Svenska
12 Intresse och kreativitet inom tjänsteproducerande företag Ingrid Tollgerdt-Andersson 1992 Svenska
13 Kvinnor på toppchefsnivå i kommunen - en studie av goda exempel i sex kommuner Ingrid Tollgerdt-Andersson 2003 Svenska
14 Att lyckas med utmanande uppdrag - en studie om styrning och medborgardialog Ingrid Tollgerdt-Andersson 2002 Svenska
15 Passion - Nyckeln till framgång Ingrid Tollgerdt-Andersson 2014 Svenska
16 Lärande nätverksbyggande i ett europeiskt perspektiv - en jämförelse av ledning och organisation inom hälso- och sjukvård med tonvikt på BB/förlossningskliniker Gun-Britt Ivansson 2005 Svenska
17 Building a network for learning in a European perspective - a comparison of the management and organisation within the health services with a focus on maternity wards Gun-Britt Ivansson 2005 Engelska
18 Ledarskap och sjukfrånvaro - en jämförande studie av arbetsplatser med hög respektive låg sjukfrånvaro Ingrid Tollgerdt-Andersson 2005 Svenska
19 Duktig flicka - snara runt halsen eller vägen till framgång? Ingrid Tollgerdt-Andersson 2012 Svenska
20 Passion - nyckeln till framgång Ingrid Tollgerdt-Andersson 2010 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.